Uslovi korišćenja

Dobrodošli na MAKSNET™ web portal. Pri korišćenju MAKSNET.NET portala SAGLASNI STE DA PRIHVATATE I RAZUMETE USLOVE KORIŠĆENJA, PRAVNA OBAVEŠTENJA I POLITIKU PRIVATNOSTI sa svim ograničenjima, uslovima i okolnostima koji se pojavljuju na ovoj internet prezentaciji.

Pri pominjanju MAKSNET.NET misli se na MAKSNET DOO ili njegove ovlašćene predstavnike, ispostave i distributere.

MAKSNET.NET zadržava pravo promene sopstvne internet stranice i svojih uslova korišćenja, pravnih obaveštenja i politike privatnosti u bilo koje vreme. Svaki put kada koristite MAKSNET.NET web portal, preporučuje se da posetite i pregledate važeće uslove korišćenja, pravna obaveštenja i politiku privatnosti koji su vezani za Vašu transakciju i korišćenje ovog portala. Ako niste zadovoljni MAKSNET.NET web stranicom, sadržajem ili uslovima korišćenja, pravnim obaveštenjma i politikom privatnosti, saglasni ste da je isključivo Vaše pravo da prestanete sa korišćenjem MAKSNET.NET internet portala.

Neovlašćene izmene, predstavljanje kao druga osoba, korišćenje agenata/posrednika u kupovini ili obavljanje nezakonitih radnji na ovom portalu su zabranjeni.

Obeveštenja i ograničavanje odgovornosti
Za korisnike od 13 i više godina
Specifikacije proizvoda/Boje
Greške u cenama i raspoloživosti proizvoda
Politika cena
Poreska politika
Izjava o valutnoj konverziji
Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Plaćanje porudžbina
Korišćenje poklon čestitiki
Korišćenje promocionalnih kodova
Provera porudžbine
Prihvatanje porudžbine/Potvrda
Ograničavanje količina i/ili porudžbina
Dostava
Povraćaj / reklamacija artikala
Prestanak korišćenja

Obaveštenja i ograničavanje odgovornosti

Kada koristite MAKSNET.NET web portal saglasni ste da ga koristite na sopstveni rizik. MAKSNET.NET web portal je publikovan na osnovi "KAKO JESTE" i "KADA JE DOSTUPAN". Ni MAKSNET.NET niti njegova vlasnička kompanija, saradnici, ekspoziture ili predstavnišva, niti bilo ko od njihovih službenika, direktora, zaposlenih, agenata, dizajnera, dobavljača, distributera, trgovaca, sponzora, ovlašćenih lica ili drugih (u daljem tekstu "Članovi") ne garantuju da će korišćenje MAKSNET.NET web portala biti neometeno ili bez grešaka. Ni MAKSNET.NET niti njegovi Članovi ne garantuju za tačnost, integritet i kompletnost sadržaja predstavljenog na MAKSNET.NET. Takođe, MAKSNET.NET ne garantuje da je sadržaj internet stranica primeren ili da se može koristiti na lokacijama van USA ili SRBIJE. MAKSNET.NET i Članovi se izričito ograđuju od svih garancija, bilo prikazanih ili onih koje se podrazumevaju, sa izuzetkom garancije kvaliteta i vlasništva nad robom koja se nudi na prodaju. Nijedan verbalni ili pismeni savet ili informacija data od MAKSNET.NET ili njegovih Članova ne stvara garanciju. Neke države ne dozvoljavaju nepostojanje ili ograničavanja određenih garancija, tako da se gore navedena ograničenja ili isključivanja ne moraju odnositi na Vas.

Ni pod kakvim okolnostima MAKSNET.NET i njegovi Članovi se ne mogu smatrati odgovornim za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posrednu štetu nastalu Vašim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja MAKSNET.NET koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja ili oštećenja dokumenata, virusa, zastoja u funkcionisanju ili prenosu podataka tj. bilo koje nemogućnosti upotrebe. Prethodna ograničenja odgovornosti su važeća u svakoj aktivnosti, bilo u ugovorima, sporovima ili bilo kojim drugim zahtevima, čak iako je ovlašćeni zastupnik MAKSNET.NET bio upoznat ili je mogao znati za mogućnost takve štete. Korisnik zvanično prihvata da se ovaj paragraf primenjuje na sav sadržaj, ponuđenu robu i usluge dostupne preko MAKSNET.NET web portala. Neke države ne dozvoljavaju nepostojanje ili ograničavanja određenih garancija, tako da se gore navedena ograničenja ili isključivanja ne moraju odnositi na Vas.

Za korisnike od 13 i više godina

MAKSNET.NET web portal ja namenjen osobama od 13 godina ili starijim. Korisnici ispod 13 godina starosti treba da potraže pomoć roditelja ili staratelja pri korišćnju ovog portala.

Specifikacije proizvoda/Boje

MAKSNET.NET će pokušati da prikaže slike proizvoda što verodostojnije. Ipak, ne možemo garantovati da će boje koje vidite odgovarati bojama proizvoda, jer boje delom zavise od vrste i kvaliteta monitora koji koristite. MAKSNET.NET će se truditi da u što većoj meri obezbedi fabričke specifikacije proizvoda kao i mišljenja korisnika o ponuđenim artiklima.

Greške u cenama i raspoloživosti proizvoda

Greške u cenama i raspoloživosti artikala će biti otklonjene kada se otkriju. MAKSNET.NET zadržava pravo da otkaže svaku ponudu i ispravi svaku grešku, neispravnost ili propust uljučujuči i greške u vezi porudžbine, sem u slučaju da je je porudžbina potvrđena na naš zahtev sa Vaše strane i da je nakon toga sa Vaše platne kartice skinut novac (odnosno da ste već platili artikle na neki drugi raspoloživ način). Ako niste u potpunosti zadovoljni isporučenim proizvodima, možete ih vratiti u skladu sa pravilima o vraćanju robe MAKSNET.NET web portala.

Politika cena

Cene proizvoda i usluga su podložne promeni bez najave. Cene koje vide korisnici su MALOPRODAJNE. Osnovne cene na MAKSNET.NET su izražene u RSD. Preračunavanje u odgovarajuće vrednosti za druge valute dostupne na portalu se vrši na osnovu trenutne kursne liste Yahoo Finance. Cene za potvrđene i plaćene porudžbine su garantovane.

Poreska politika

MAKSNET.NET obračunava i uplaćuje porez na prodate proizvode po važećim zakonima Republike SRBIJE. Ako ste kupac van teritorije ove države proverite mogućnost uvoza i Vaše obaveze po pitanju carine i poreza u svojoj zemlji. MAKSNET.NET ne odgovara za dodatne troškove koji nastaju iz ovih razloga.

Izjava o valutnoj konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u srpskoj valuti dinara (RSD). Iznos Vaše platne kartice će račun biti zadužen za odgovarajući iznos u Eurima prema srpskom dinaru prema važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom odobrevanja sredstava na Vašoj platnoj kartici, isti iznos je konvertovan u Vašu lokalnu valutu prema kursu Udruženja platnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cenu navedenu na našoj web stranici.

All payments will be effected in Serbian currency-dinar (RSD). The amount your credit card account will be chared for is obtained throught the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is convered into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated on our web site.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje porudžbina

Vašu porudžbinu možete platiti:

 • Uplatom na naš dinarski račun po predračunu (TT) - samo za korisnike iz Srbije
 • Platnim karticama
  Plaćanja platnim karticama ostvaruju se preko tri procesora/posrednika plaćanja:
  • BancaIntesa ad Beograd
   Ovaj servis podržava plaćanje Visa®, MasterCard®, Maestro®, debitnim i kreditnim karticama. Sva plaćanja se vrše u srpskoj valuti - dinaru (RSD). Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen (za koji je vezana kartica) dobija se konverzijom cene prikazane na portalu u dinare po trenutno važećem kursu NBS. Vaša platna kartica će biti zadužena za isti iznos pretvoren u valutu Vaše zemlje, a prema kursu udruženja koje je izdalo vašu karticu. Kao rezultat te konverzije moguće je manje odstupanje od originalne cene navedene na MAKSNET.NET.Porudžbine koje sadrže poklon čestitke, artikle koji se isporučuju direktno iz US ili je adresa isporuke van teritorije Republike Srbije ne mogu se platiti ovim servisom.
   Način zaduživanja računa: Na izvodu od izdavaoca Vaše platne kartice biće prikazano zaduženje za račun MANSKET d.o.o.
  • PayPal Direct Payment service
   Ovaj servis podržava plaćanje Visa®, MasterCard®, American Express®, Discover® iDiners® debitnim i kreditnim karticama. Sva plaćanja se vrše u amerikim dolarima - (USD). Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen (za koji je vezana kartica) dobija se konverzijom dinarske cene prikazane na portalu u USD po trenutno važećem kursu Yahoo Finance. Vaša platna kartica će biti zadužena za isti iznos pretvoren u valutu Vaše zemlje, a prema kursu udruženja koje je izdalo vašu karticu. Kao rezultat te konverzije moguće je manje odstupanje od originalne cene navedene na MAKSNET.NET.
   Način zaduživanja računa: Na izvodu od izdavaoca Vaše platne kartice biće prikazano zaduženje za račun PAYROLL LLC koji posreduje u ovom prometu roba i/ili usluga u ime i za račun MAKSNET d.o.o.
  • Moneybookers servisom
   Ovaj servis podržava plaćanje Visa®, MasterCard®, American Express®, Discover® debitnim i kreditnim karticama. Sva plaćanja se vrše u amerikim dolarima - (USD). Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen (za koji je vezana kartica) dobija se konverzijom dinarske cene prikazane na portalu u USD po trenutno važećem kursu Yahoo Finance. Vaša platna kartica će biti zadužena za isti iznos pretvoren u valutu Vaše zemlje, a prema kursu udruženja koje je izdalo vašu karticu. Kao rezultat te konverzije moguće je manje odstupanje od originalne cene navedene na MAKSNET.NET.
  Sredstva sa Vaše platne kartice se po pravilu ne skidaju do slanja proizvoda. Ipak, obavezna je autorizacija iznosa porudžbine sa izdavaocem Vaše platne kartice kada poručite robu što može uticati na stanje Vašeg računa ili kreditni rejting.
 • PayPal servisom
 • Moneybookers e-wallet servisom
 • qVoucher servisom - samo za korisnike iz Srbije
 • MAKSNET.NET poklon čestitkom
 • MAKSNET.NET elektronskim promocionalnim kodovima

Korišćenje poklon čestitiki

Poklon čestitke kupuje i plaća korisnik MAKSNET.NET portala za treće lice. Isporučuju se putem email poruke ili u papirnom obliku vrednosnim pismom na adresu primaoca bez dodatnih troškova. Minimalni i maksimalni iznos poklon čestitke koje prihvata MAKSNET.NET podložan je promeni bez najave. U ovoj verziji uslova korišćenja minimalni iznos poklon čestitke je 30.00 a maksimalni 249.00 USD $. Vlasnik poklon čestitke sa primljenim kodom može platiti bilo koje proizvode na MAKSNET.NET web portalu do vrednosti poklon čestitke i to u trenutku formiranja porudžbine. Ukoliko iznos porudžbine prelazi vrednost poklon čestitke korisnik ostatak može platiti na neki od drugih raspoloživih načina plaćanja. Ukoliko vrednost porudžbine ne prelazi vrednost poklon čestitke MAKSNET.NET se obavezuje da će izdati promocionalni kod sa neograničenim rokom važnosti na ostatak raspoloživih sredstava. Korisnik koji je izabrao plaćanje platnom karticom ne može naručiti i platiti samo jednu ili više poklon čestitki bez naručivanja barem jednog drugog proizvoda. Poklon čestitke se ne mogu zameniti u slučaju da su izgubljeni, ukradeni ili izbrisani. Ako treće lice otkaže ili vrati porudžbinu plaćenu delom ili u potpunosti poklon čestitkom, protiv vrednost iste će mu biti nadoknađena novom poklon čestitkom izdatom od MAKSNET.NET web portala.

Korišćenje promocionalnih kodova

Digitalne promocione kodove emituje isključivo MAKSNET.NET u skladu sa našom politikom prodaje. Posedovanjem validnog digitalnog promocionalnog koda ostvarujete mogućnost dodatnog popusta ili besplatne kupovine bilo kog i/ili određenog proizvoda raspoloživog na MAKSNET.NET portalu. Isporučuju se isključivo putem email poruke registrovanim ili drugim potencijalnim korisnicima MAKSNET.NET web portala. Za razliku od kreditnih ili debitnih kartica, sredstva koja se nalaze na promocionalnom kodu se zaračunavaju u trenutku formiranja porudžbine. Promocionalni kod možete iskoristiti samo u jednoj transakciji bez obzira da li popust ostvaren njegovim korišćenjem prelazi ukupan iznos porudžbine. Eventualni višak sredstava ostvaren pri korišćenju promocionalnog koda za porudžbinu NE podleže politici vraćanja sredstava. Takođe, u slučaju sniženja cene proizvoda ispod vrednosti promocionalnog koda, višak sredstava Vam neće biti refundiran. Promocionalni kodovi se moraju iskoristiti do objavljenog roka upotrebe i/ili do prodaje ukupne količine proizvoda namenjenih prodaji na popustu. Promocionalni kodovi se ne mogu zameniti u slučaju da su izgubljeni, ukradeni, izbrisani ili ako Vi otkažete ili vratite svoju porudžbinu.

Provera porudžbine

Kada poručite artikle koristeći našu korpu, proverićemo telefonom informacije koje ste nam dali i to prvenstveno izabranu vrstu plaćanja i adresu dostave. Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu i/ili da ograničimo količinu bilo kog proizvoda u porudžbini bez objašnjenja. Ako je Vaša porudžbina odbijena, pokušaćemo da Vas kontaktiramo putem email poruke na adresu koju ste uneli pri registraciji. U slučaju odbijanja porudžbine, sa Vaše platne kartice neće biti skinuta sredstva. Ako je to greškom ipak urađeno, sredstava će Vam biti odmah vraćena. Od poslovne politike Vaše banke zavisi kada će vraćena sredstva stići na Vaš račun.

Prihvatanje porudžbine/Potvrda

Slanje i prijem elektronske potvrde porudžbine na Vašu email adresu ne podrazumeva naše prihvatanje porudžbine, niti podrazumeva našu konačnu ponudu. MAKSNET.NET zadržava pravo da u bilo koje vreme posle elektronske potvrde Vaše porudžbine prihvati ili odbije porudžbinu iz bilo kog razloga, sem ukoliko ista nije telefonom verifikovana i legalno plaćena.

Ograničavanje količina i/ili porudžbina

MAKSNET.NET može, po svom nahođenju da ograniči ili odbije da isporuči naručene količine proizvoda kupljene za ličnu upotrebu ili za preduzeće u delu ili po kompletnoj porudžbini. MAKSNET.NET takođje zadržava pravo da odbije bilo koju Vašu porudžbinu. Te restrikcije mogu uključiti porudžbine preko istog MAKSNET.NET naloga, sa iste platne kartice, PayPal naloga ili bankovnog računa, porudžbine koje ne koriste istu adresu za slanje računa i kupljenih proizvoda ili od istog preduzeća. U slučaju da unesemo promene u porudžbinu, kontaktiraćemo Vas direktno na neki od telefona koje ste uneli prilikom registracije. MAKSNET.NET zadržava pravo zabrane prodaje preprodavcima/dilerima.

Dostava

Svi proizvodi i porudžbine naručene preko MAKSNET.NET su uslovljene dostupnošću proizvoda i biće dostavljene po našoj politici dostave. Uz porudžbinu dobijate račun za kupljene proizvode u skladu sa zakonom zemlje gde je porudžbina plaćena. Za isporuke u REPUBLICI SRBIJI maksimalan rok dostave je sedam (7) dana od dana kad ste dobili obaveštenje da je porudžbina poslata na Vašu adresu. Ako u tom roku ne dobijete proizvode u obavezi ste da nam dostavite obaveštenje o izgubljenoj robi. Molimo Vas da za dodatne informacije o načinima dostave i slanja, iznosima naknada i politici pregledate sekciju Dostava.

Povraćaj / reklamacija artikala

Sve transakcije preko MAKSNET.NET web portala podležu MAKSNET.NET politici povraćaja.

U slučaju vraćanja robe ili usluga i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MAKSNET.NET je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, MAKSNET.NET je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

3) Otkazivanje porudžbine - U slučaju otkaza porudžbine MAKSNET.NET snosi troškove transporta

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije MAKSNET.NET u potpunosti snosi troškove transporta.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
- da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
- da date opis neispravnosti
- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

Napomena: MAKSNET.NET ne snosi odgovornost za memorijske kartice koje ostaju u telefonu, tablet računaru, fotoaparatu... Molimo sve kupce da pre slanja uređaja na servis, provere i izvade sve dodatne proizvode iz uređaja.

Prestanak korišćenja

MAKSNET.NET može u bilo koje vreme, po svom pravu i potrebi deaktivirati Vaš nalog ili Vam ograničiti pristup i korišćenje MAKSNET.NET web portala. Smatrate se lično odgovornim za sve porudžbine napravljene pre uskraćivanja prava na korišćenje. MAKSNET.NET zadržava pravo da promeni, suspenduje ili prekine pristup nekim ili svim sadržajima MAKSNET.NET web portala u bilo koje vreme i bez prethodne najave.