Na osnovu Člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Sl. Glasnik
RS broj 97/2008 ) Direktor MAKSNET D.O.O. Beograd objavljuje
20.12.2013.

Politika privatnostiMAKSNET je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.


MAKSNET sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.


MAKSNET može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu i ostale informacije koje mogu biti zahtevane i potrebne za pružanje što kvalitetnije usluge u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.


Naša online naplata se vrši preko Banca Intesa. MAKSNET nema kontakt i nikada ne čuva podatke o kreditnim karticama jer se sve transakcije obavljaju isključivo na serverima Banca Intesa.


MAKSNET koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćeni pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. MAKSNET će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici su u mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.


MAKSNET ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. MAKSNET može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I u ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste.


Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i saglasan.


MAKSNET može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.


MAKSNET garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovani transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na MAKSNET-ovim formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom MAKSNET-a. Odlukom da MAKSNET-u obezbedite lične informacije, korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podatake ne može biti 100% garantovana.


MAKSNET zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.maksnet.net.


Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste.


Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge MAKSNET-a nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

MAKSNET D.O.O.