PRIVATNOST

GARANCIJA PRIVATNOSTI NAŠIH KORISNIKA
MAKSNET DOO

Kako veoma cenimo odnos koji imamo sa našim kupcima odlučili smo se za praksu odgovorne upotrebe i korišćenja ličnih informacija. Posvećujemo izuzetnu pažnju čuvanju Vaših ličnih podataka i postupamo u saglasnosti sa svim važećim državnim zakonima o privatnosti REPUBLIKE SRBIJE, SAD kao i našim internim standardima dobrog poslovanja.

IZJAVA O ZAŠTITI, PRIKUPLJANJU I KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA
U ime MAKSNET DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni MAKSNET DOO i pridruženih kompanija odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

MAKSNET DOO i pridružene kompanije se pridržavaju sledećih principa pri prikupljanju, korišćenju, sigurnosti i deljenju ličnih podataka korisnika:

 • OBAVEŠTAVANJE - Kada Vam tražimo lične informacije, rećićemo Vam zašto su nam potrebne i kako će mo ih koristiti.
 • MOGUĆNOST IZBORA - Kada Vas kontaktiramo za potrebe marketinga, obavestićemo Vas kako da uklonite Vaše podatke sa budućih marketinških kampanja.
 • SIGURNOST - Koristićemo primerene mere obezbeđenja da zaštitimo Vaše privatne podatke.
 • USTUPANJE - Kada delimo Vaše informacije sa drugim kompanijama koje pomažu u pružanju usluga, zahtevaćemo od njih da primenjuju sve važeće zakone u vezi privatnosti Vaših podataka

Svaki član MAKSNET DOO kompanije i/ili svaki internet portal objavljen od strane MAKSNET DOO ili njegovih kompanija može imati svoju posebnu politiku prvatnosti koju oni mogu modifikovati po potrebi, a u saglasnosti sa ovim principima.

MAKSNET.NET POLITIKA PRIVATNOSTI

Sledeća politika privatnosti opisuje način korišćenja Vaših ličnih informacija koje poveravate MAKSNET.NET web portalu. Kada nam saopštavate Vaše privatne informacije SLAŽETE SE, RAZUMETE I PRIHVATATE način korišćenja informacija opisanih u ovoj politici.
Ova politika privatnosti ne mora važiti za druge internet stranice dostupne preko MAKSNET.NET. Naš web portal sadrži linkove ka drugim internet stranicama u vlasništvu trećih lica, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na portale trećih lica koje prikazuju MAKSNET.NET zaštitni znak. Savetujemo Vas da pročitate politike privatnosti tih portala i upoznate se sa načinom na koji oni prikupljaju, koriste, ustupaju i obezbeđuju Vaše podatke.

SADRŽAJ:

Informacije koje prikupljamo
Korišćenje Vaših ličnih podataka
Lični podaci dostavljeni MAKSNET.NET od treće strane
Ustupanje Vaših podataka
Dopunjavanje Vaših podataka
Sigurnost Vaših podataka
Cookies, Clikstream tehnologija i usluga trećih lica
Prikupljanje ličnih informacija dece
Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka
Promena politike privatnosti

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Kroz korišćenje MAKSNET.NET portala možemo prikupiti sledeće Vaše lične podatke:

 • Kontakt informacije, uključujući ime i prezime, poštansku adresu, brojeve telefona, email adresu, podatke o kompanjiji i dodatne atribute koji ukazuju na prirodu Vašeg interesovanja za sadržajem MAKSNET.NET portala
 • Podatke o porudžbini, informacije bitne za način plaćanja, fakturisanje i dostavu

Dok kupujete ili koristite naše servise, možemo od Vas tražiti da nam dostavite Vaše lične podatke. Na primer, kada:

 • Kupujete proizvode ili usluge
 • Kreirate Vaš nalog na MAKSNET.NET web portalu
 • Ugovarate vreme isporuke
 • Učestvujete u nagradnim igrama, promocijama ili istraživanjima
 • Kontaktirate MAKSNET.NET sa pitanjima ili upitima
 • Učestvujete u drugim aktivnostima sa ili preko MAKSNET.NET web portala

KORIŠĆENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke koristimo u svrhe koje uključuju ali se ne ograničavaju samo na:

 • Ispunjenja zahteva za nabavkom proizvoda ili usluge
 • Praćenja i potvrde porudžbina
 • Dostave proizvoda
 • Davanja usluge pomoći kupcima
 • Vođenja nagradnih igara, promocija ili anketa
 • Sprovođenja istraživanja i analize
 • Slanja marketinških ponuda
 • Izvršavanja drugih poslovnih aktivnosti po potrebi

LIČNI PODACI DOSTAVLJENI MAKSNET.NET OD TREĆE STRANE

Podaci od/o prijateljima ili porodici
Ako nam dostavite informacije o drugima ili drugi nama dostave Vaše informacije, koristićemo te informacije isključivo za namenu za koje su one date. Primeri uključuju informaciju o prijateljevoj/prijateljičinoj dostavnoj adresi ili korišćenje opcije "Ukaži prijatelju/ci" u našim marketinskim email porukama.

Informacije od trećih lica
MAKSNET.NET obezbeđjuje informacije o potrošačima od trećih lica u nameri unapređenja tačnosti naše korisničke baze podataka, boljeg razumevanja potreba naših korisnika i idetifikacije potencijalnih kupaca. Na primer, dobijamo upravo dopunjene adrese od National Change of Address (NCOA) servisa u smislu posedovanja tačnih kontakt informacija o našim korisnicima.

USTUPANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

MAKSNET.NET ne prodaje i/ili iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

- Može se nekada desiti da Vaši lični podaci budu dostupni drugim MAKSNET kompanijama. Ove kompanije mogu koristiti te informacije isključivo u svrhu ponude proizvoda i servisa koji Vas mogu zanimati. MAKSNET.NET može ustupiti podatke određenim trećim licima kao što su naši agenti, uslužni radnici i drugi predstavnici koji deluju u naše ime i za određene svrhe. Na primer:

 • Popunjavanje porudžbina
 • Slanje marketinših obaveštenja
 • Dostava pošiljki
 • U svrhu knjgovodstvenih poslova
 • Sprovođenje istraživanja, analiza i anketa
 • Slanje regularne i email pošte u ime MAKSNET.NET

Treća lica sa kojima sarađjujemo su ovlašćena da koriste Vaše podatke samo u svrhu obavljanja usluga za koje su angažovane. Oni su u obavezi da se povinuju pravilima naše politike privatnosti uključujući sve moguće mere sigurnosti Vaših ličnih podataka.

- Takođe, možemo ustupati grupne podatke sa trećim licima u svrhu analiza i istraživanja. Ti podaci ne sadrže ime, adresu ili bilo koju drugu prepoznatljivu informaciju pomoću koje bi mogli biti identifikovani
- U slučaju potrebe, možemo biti u obavezi da ustupimo Vaše lične podatke po zahtevu vazeće sudske naredbe, sudskog poziva, državne istrage ili u drugim zakonom obavezujućim situacijama. Zadržavamo pravo da obavestimo nadležne organe i agencije o svim aktivnostima za koje mi, po slobodnom uverenju, verujemo da su u suprotnošću sa zakonom.
- Možemo objaviti neke Vaše lične podatke kada verujemo da je ta informacija potrebna da bi se zastitila prava, imovina i sigurnost nas i drugih.
- Lične informacije se mogu preneti i u slučaju prodaje kompanije, udruživanja, preuzimanja ili po nekom sličnom događaju.

DOPUNJAVAJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Za dopunjavanje i upravljanje Vašim ličnim podacima ste odgovorni Vi sami. To u svako doba možete uraditi preko opcije Moj nalog na MAKSNET.NET web portalu. Zaržavamo samo pravo ispravljanja pravopisnih grešaka u Vašim ličnim podacima.
Trajno uklanjanje Vaših ličnih informacija je moguće samo na osnovu Vašeg pismenog zahteva koji možete poslati na dole navedene adrese. Posle brisanja Vaših podataka, ukoliko ste Već kupovali na našem web portalu informacije o transakciji, a sa njom i Vaši lični podaci, će biti čuvani izvestan period. Na to nas obavezuju pozitivni zakonski propisi država REPUBLIKE SRBIJE i SAD.

SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

Kada kupujete na MAKSNET.NET koristimo sve moguće mere sigurnosti u obezbeđivanju Vaših ličnih podataka koje su pod našom kontrolom i shodno tome ograničavamo pristup istim. MAKSNET.NET ne može garantovati sigurnost i poverljivost bilo kojih informacija dobijenih od Vas putem email poruke. To radite na sopstveni rizik.

Politika SIGURNE KUPOVINE na MAKSNET.NET
Radi zaštite Vaše internet transakcije na MAKSNET.NET web portalu koristimo raznovrsne sigurnosne metode. MAKSNET.NET koristi tehnologiju enkripcije preko SSL protokola za zaštitu Vaših ličnih podataka tokom prenosa istih između Vašeg računara i našeg servera. SSL protokol kriptuje informacijekao što su podaci koje nam dostavljate pri registraciji, formiranju porudžbine, plaćanju, jednom rečju sve Vaše lične podatke, cene, količine i vrste proizvoda koje ste poručili, načine dostave itd. Informacije koje nam prosleđujete preko SSL enkripcije nisu čitljivi od strane drugih korisnika interneta.

Politika ZAŠTITE POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI na MAKSNET.NET
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Payment Gateway-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu, pa samim tim MAKSNET.NET neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Izbor lične lozinke na MAKSNET.NET
Kada kreirate Vaš nalog na MAKSNET.NET neophodno je da formirate lozinku. Da bi imali maksimalni nivo zaštite, potrebno je da sastavite od najmanje 6 a najviše od 30 karaktera, koristeći kombinaciju brojeva i slova. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke i informacija na nalogu. Imate mogućnost da kupujete na MAKSNET.NET web portalu bez kreiranja naloga, ali, potrebno je da svaki put unosite lične podatke kada se to od Vas zahteva.

COOKIES, CLIKSTREAM TEHNOLOGIJA I USLUGE TREĆIH LICA

Cookie
Cookie ili kolačić je mali dokument koji internet stranica ili email poruka može da sačuva na Vašem pretraživaču, a onda i na hard disku Vašeg računara. MAKSNET.NET web portal i email servisi koristekolačiće u cilju kreiranja lakšeg i jednostavnjeg procesa kupovine. Kolačići simuliraju stalnu konekciju između Vašeg računara i našeg servera i dozvoljavaju nam da "zapamtimo" informacije o Vašim navikama i kretanju kroz MAKSNET.NET web portal. Takođe, omogućavaju Vam da se krećete po nekim delovima web portala bez ponovne prijave. MAKSNET.NET koristi alate drugih proizvođača da sačuva kolačiće na Vašem računaru a oni nisu sposobni da prikupe informacije koje su direktno povezane sa Vašom ličnošću.
Iako kolačići mogu sadržati jedinstvenu korisničku indetifikaciju, oni ne prikupljaju niti čuvaju podatke koji indetifikuju osobu. Ipak, na raspolagaju imate opciju da sačuvate podatke o prijavi (korisničko ime i lozinku) na MAKSNET.NET u kolačiću tako da će te biti zapamćeni kada ponovo počnete korišćenje MAKSNET.NET web portala. Ova opcija se nalazi na stranici za prijavu. Neiskusnim korisnicima računara i initerneta ne preporučujemo da je koriste. Možda nije lakše uvek unositi korisničko ime i lozinku ali je mnogo sigurnije.
Možete podesiti Vaš pretraživač da ne prima cookies. Tada, bez uključene opcije preuzimanja kolačića, nećete biti u mogućnosti da se prijavite, pregledate sadržaj ili kupujete na MAKSNET.NET web portalu.

Clickstream tehnologija
MAKSNET.NET automatski prikuplja clickstream informacije (informacije o sledljivosti klika mišem) kao što su URL adresa internet stranice koju ste posetili pre posete MAKSNET.NET, koje strane ste posetili na našem web portalu, koji pretraživač koristite pri pregledanju naše stranice, koje ključne reči ste koristili u opciji "potraži" kao i druge informacije. Ovi anonimni clickstream podaci omogućavaju naše kupcima lakšu kupovinu i pomažu našem osoblju da bolje razume kako posetioci koriste MAKSNET.NET web portal.

Usluge trećih lica
MAKSNET.NET web portal koristi usluge trećih lica za postavljanje naših reklama širom interneta i za analiziranje internet protoka u naše ime. Oni mogu prikupljati anonimne informacije o Vašoj poseti MAKSNET.NET portalu i Vašoj interakciji sa sadržajem naših oglasa. Ove kompanije mogu koristiti tehnologiju sličnu gore navedenoj a u cilju merenja efektivnosti oglasa i email poruka. Isto tako, oni mogu koristiti informacije o Vašim posetama našoj internet stranici da bi nam omogućili ciljanu reklamu za naše proizvode i usluge.
U ovom slučaju nijedna lična informacija koja Vas može indetifikovati nije ustupljena. Ovim servisima ustupamo samo anonimne informacije u grupnom obliku, sa ciljem analize i unapredjenja našeg web portala. Ako Vam je potrebno više informacija o ovim aktivnostima i vašem pravu da se ove informacije ne koriste od strane trećih lica u svrhu reklame posetite www.poverenik.org.rs

PRIKUPLJANJE LIČNIH INFORMACIJA DECE

Odlučni smo u zaštiti ličnih podataka dece. Lični podaci dece ispod 13 godina starosti se ne prikupljaju sa namerom ili sa našim znanjem.

PITANJA OKO ZAŠTITE PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Ukoliko smatrate da je Vaša privatnost i sigurnost zloupotrebljena od strane MAKSNET.NET molimo Vas da što pre prijavite povredu vaših prava. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ove politike stojimo Vam na raspolaganju za detaljnija objašnjenja. Po prijemu Vašeg zahteva, odgovorićemo u roku od 5 radnih dana. Možete nas kontaktirati na jedan od sledećih načina:

Pozovite: +381 11 3196550 

Pošaljite email poruku na: info@maksnet.net
Pošaljite pismo na:
MAKSNET DOO
Bulevar Mihaila Pupina 10e
11070 Novi Beograd 

PROMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Kako MAKSNET.NET nastavlja da unapređuje usluge, proizvod i ponudu, ova politika je predmet promene. U slučaju promena ili dopuna politike privatnosti, na ovom mestu biće objavljena nova verzija, ili će biti prezentovana u drugom, Vama dostupnom obliku.
U slučaju da promenimo politiku upravljanja podacima i ovu politiku u takvoj meri da Vam to ne odgovara i da po Vašem mišljenju ugrožava Vaš integritet, imate mogućnost da NE prihvatite korišćenje ili prosleđivanje Vaših informacija u bilo koju svrhu.